Kalite Politikası

Kalite Politikası

Emre Alüminyum Topluluğu bünyesinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün çalışanlar ile paydaşların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikaları Üst Yönetim tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir. Emre Alüminyum Yapı San. Tic. AŞ.’ nin tüm birim ve çalışanları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’ na uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlarlar. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.

Kalite Politikamız

Yüksek bilgi birikimine ve üretim tecrübesine sahip bir şirket olan Emre Alüminyum, yüksek ihracat  hedefiyle, benimsemiş olduğu Dış Ticaret Şirketi felsefesi ile oluşturmuş olduğumuz Kalite Politikamız; Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlamak, bu isteklere uygun şekilde çözümlerle memnuniyetlerini sağlamak, Şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek, Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak, Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak, Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak, Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.