Hurda Politikası

Amaç

Emre Alüminyum Yapı San. Tic. AŞ’ olarak sürdürülebilir bir dünya hedefini önemsiyor ve tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri, sosyal ve yönetsel konuları göz önünde bulundurarak süreçlerimizi tasarlayıp yönetiyoruz.

Bu sebeple;

Geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve edindiğimiz tecrübelerle birlikte sürdürülebilir bir dünya için döngüsel ekonomiye maksimum adaptasyon,

Öncelikli olarak AR-GE faaliyetlerimiz olmak üzere bütün süreçlerimizi döngüsel ekonomiyi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırmak

Sürekli iyileştirmeyi esas almış yönetim anlayışımız sayesinde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulan atık yönetimi faaliyetlerine bağlı kalarak özellikle alüminyumun döngüsel ekonomiye maksimum seviyede dahil edilmesini sağlamak,

Dahil edilemeyen hurdaların ise çevresel etkilerini minimuma indirgeyecek şekilde bertaraf edilmesinin takipçisi olmak,

Tüm paydaşlarımızla geri kazanım bilincini en yüksek seviyede tutacak eğitim faaliyetlerini organize etmek,

Sürdürülebilir çevre çalışmalarına maksimum katkı sağlamak, tüm Emre Alüminyum Yapı San. Tic. AŞ’ ailesi için öncelikli hedeflerimizdir.

Kapsam

Bu politika;

Emre Alüminyum Yapı San. Tic. AŞ’ ait tüm üretim tesislerini ve çalışanlarını kapsayarak, Yönetim Kurulumuz, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve tüm sorumlulardan aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

 Hedeflerimize ulaşmak için;

Yürürlükteki ilgili mevzuatlara uyarak faaliyetlerimizi geliştireceğimizi,

ARGE ve üretim süreçlerimizde ham madde/kaynak verimliliği yüksek uygulamalara yönelerek çevreyi destekleyeceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Faaliyetlerimizde, proseslerimiz sırasında ortaya çıkan hurda oranını minimize edeceğimizi,

Hurda yönetimi kapsamında, hurdaların %100 toplanması, geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasına yönelik projeler geliştireceğimizi,

Farklı alaşımları ve kalitelerinden ortaya çıkan geri dönüşümlü hurdaları ayrıştırmaya yönelik fırsatları araştıracağımızı ve geliştireceğimizi, mümkünse proseslerimize entegre edeceğimizi,

Proses geliştirme süreçlerimizde atık hurda kullanımını maksimize etmeye yönelik çalışmalarımızı teşvik edeceğimizi,

Hurda ve hurda geri dönüşümü ile ilgili çevresel ve ekonomik değerler konusunda çalışanlarımıza farkındalık kazandırmaya yönelik eğitimler vereceğimizi

Taahhüt ederiz.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.